Osto-haurrak - Osto-haurrak, izadiak.

Osto-haurrak

Osto-haurrak, izadiak.

Osto-haurtxook inguratzen gaituzten naturaren indarren adierazpenetariko bat dira. Iratxoak, mamurrak, gnomoak, maitagarriak, ninfak... munduko usadio guztietan dira. Zerbaitengatik izango da.insertINSERT INTO userday (id_bisita, ip, eguna, bisitak, pais, region, localidad, cp, denda, eu, ik, origen, mugikorra) VALUES (NULL, '34.229.97.16', '2019-03-19 05:55:57', 1, '', '', '', '', '1268', '1', '0','','pc')